Logopèdia

 • Alteracions de la parla: dislàlia, disfèmia, retard de parla
 • Retard i trastorn del llenguatge
 • Disfuncions orofacials: deglució atípica, respiració oral, disglòssies
 • Alteracions de la lectura i l’escriptura.
 • Dislèxies
 • Disfonies
 • Alteracions neurològiques adquirides: afàsies, disàrtries
 • Demències, Parkinson, Alzheimer
 • Orientació i assessorament familiar
 • Coordinació amb escoles i altres professionals

Psicologia

 • Trastorns emocionals: ansietat, depressió, timidesa, pors i fòbies, baixa autoestima, inseguretat.
 • Trastorn de conducta: impulsivitat, comportament agressiu, problemes de comportament, oposicionisme.
 • Trastorns per dèficit d’atenció, hiperactivitat
 • Enuresi, encopresi
 • Millora de les habilitats socials
 • Dificultats en les relacions familiars
 • Trastorns de l’aprenentatge
 • Baix rendiment acadèmic
 • Procés de separació
 • Procés de dol
 • Orientació i assessorament familiar
 • Coordinació amb escoles i altres professionals

Psicopedagogia

 • Tècniques d’estudi
 • Reeducacions
 • Atenció
 • Percepció
 • Raonament
 • Orientació i assessorament familiar
 • Coordinació amb escoles i altres professionals

Altres

Reforç escolar
 • Tècniques d’estudi
 • Reeducacions
 • Atenció
 • Percepció
 • Raonament
 • Orientació i assessorament familiar
 • Coordinació amb escoles i altres professionals
Xerrades
 • Tècniques d’estudi
 • Reeducacions
 • Atenció
 • Percepció
 • Raonament
 • Orientació i assessorament familiar
 • Coordinació amb escoles i altres professionals
Tallers
 • Tallers de memòria per adults
 • Escola de pares
 • Mares i nadons
 • Habilitats socials
Servei a domicili
 • Els professionals de Parlem realitzem serveis a domicili en el cas dels adults amb mobilitat reduïda. Així facilitem l’accés del pacient a la teràpia al desplaçar-nos al lloc on es troba l’adult.
 •